יריב גולן - מומחה להשקעות נדל"ן בארה"ב

כניסה למערכת הניהול

Quote

כח הרצון הוא מניע חזק יותר מהחשמל או מהרוח

~ אלברט אינשטיין ~
Next